sobota, 27 listopada 2010 22:04

Tomografia Komputerowa - zasada działania Wyróżniony

Napisał 
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

tomografia komputerowaTomografia komputerowa (ang. Computed Tomography ? CT)  jest systemem pośredniego obrazowania ? dokonywana jest rekonstrukcja obrazu na drodze obliczeń matematycznych. Badanie to pozwala na uzyskanie obrazów  przestrzennych (wizualizacja narządów 3D) i przekroju badanego obiektu dzięki wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.

Tomografia komputerowa umożliwia ustalenie rozpoznania do leczenia operacyjnego, dlatego stosuje się ją bardzo szeroko w diagnostyce. Umożliwia lekarzowi dokonanie oceny niemal wszystkich narządów wewnętrznych człowieka i rozpoznanie w nich zmian chorobowych. Badanie nie jest długie ? średni czas to 15-30 minut. Ponadto tomografia komputerowa jest bezbolesna i zupełnie nieinwazyjna. Do przeprowadzenia tomografii nie jest potrzebne żadne przygotowanie przez pacjenta, jednak jeżeli jest to badanie z użyciem kontrastu to powinien on nie przyjmować posiłków na około 6 godzin przed badaniem. Metoda obrazowania za pomocą tomografii komputerowej jest ciągle doskonalona poprzez czołowe firmy z branży aparatury medycznej pragnące jak najlepiej sprostać oczekiwaniom nowoczesnej medycyny.

Współczesne tomografy komputerowe (ang. CT scanner) wykonują nawet do 2 000 000 projekcji. Dzięki temu ich rozdzielczość sięga dziesiątków mikrometrów. Standardem staje się tomografia komputerowa wielorzędowa, w których liczba odbierających elementów zwiększona została do 64, choć takie firmy jak Toshiba czy Philips wprowadziły już na rynek  skanery 128 i 256 rzędowe. Kolejnym etapem rozwoju jest wprowadzenie dwóch lamp rentgenowskich. Zmiany pozwalają na znaczne skrócenie czasu badania, zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego, a jednocześnie uzyskanie dużo większej ilości danych, pozwalających na dokładniejsze obrazowanie badanych narządów i  lepszą projekcję przestrzenną obrazu (3D). Kierunek postępów w rozwoju tomografii komputerowej jest nakreślany w stronę tomografii spektralnej.

Budowa tomografu komputerowego

tomografia komputerowa, tomografW tomografii komputerowej możemy wyróżnić trzy charakterystyczne fragmenty: stół na którym w pozycji unieruchomionej  podczas badania leży pacjent, skaner (gantry), który jest głównym urządzeniem dokonującym pomiaru oraz oprzyrządowanie, czyli konsolę operatora za pomocą której operator steruje systemem tomografu, wyświetla i archiwizuje obrazy.

Podstawowym elementem skanera jest system pomiarowy zawierający: komorę pomiarową, lampę rentgenowską i kolimator, system detektorów, układ obracający, układ zasilania lampy rentgenowskiej.

Lampa rentgenowska posiada wirującą anodę oraz jest odporna na duże obciążenia termiczne wynikające z dużej liczby następujących szybko po sobie skanów. Detektory służą do przetwarzania promieniowania rentgenowskiego na sygnał elektryczny. Najczęściej stosowane są dwa typy detektorów ? kseonowe i półprzewodnikowe. Kolimatory znajdują się w pobliżu lampy rentgenowskiej i przy każdym z detektorów. Mają za zadanie kształtować wiązkę promieniowania i minimalizować rozpraszanie promieniowanie. Od ich wysokości zależy grubość skanowanej warstwy.

Ogólna zasada rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej

tomografia komputerowa , zasada działaniaPodczas skanowania pacjent umieszczany jest w komorze pomiarowej, a rejestrowanie obrazu odbywa się za pomocą obrotu (3 ? tor ruchu lampy) dookoła obiektu/pacjenta (5)  obręczy pomiarowej, w której znajduje się lampa rentgenowska (4) i nieruchome detektory (1) wykonujące serię prześwietleń (2 ? wiązka promieniowania). Podczas każdorazowej emisji promieniowania przez lampę detektory przesyłają do komputera  informację o pochłoniętym przez tkanki promieniowaniu. Dzięki odpowiedniej obróbce przy użyciu metod matematycznych uzyskuje się czytelny obraz, który może być już interpretowany przez lekarza. Wszystkie metody przetwarzania danych z detektorów bazują na odtworzeniu osłabień promieniowania w podstawowym elemencie objętości obiektu. Powstałe obrazy są monochromatyczne (czarno-białe), tak samo jak w przypadku podstawowych zdjęć rentgenowskich.

tomografia komputerowa, wizualizacjaSkanowanie pojedynczych przekrojów wymaga przesunięcia pacjenta oraz przerwy na wzięcie przez niego oddechu (badanie płuc czy wątroby) w celu wykonania prześwietleń dla kolejnego. Stwarzało to ryzyko przemieszczenia organów w czasie oddychania oraz poruszenia się pacjenta w czasie przerwy. W związku z tym obecnie standardowo stosowanym rozwiązaniem jest tomografia spiralna. Lampa rentgenowska i detektor obracają się wokół pacjenta w sposób ciągły po linii śrubowej.

Tomografia komputerowa spiralna pozwoliła skrócić czas badania jak i zmniejszyć dawkę podawanego kontrastu. Spowodowała ona szybki i wciąż postępujący rozwój angiografii - technice umożliwiającej obrazowanie dużych naczyń krwionośnych, pozwalając na diagnozowanie (trójwymiarowa CTA) zwężenia tętnicy nerkowej czy tętniaka jamy brzusznej.

Algorytmy rekonstrukcji i wizualizacji dla tomografii komuterowej

Metoda sumacyjna (Back Projection)

Polega na zsumowaniu poszczególnych prześwietleń (projekcji) wykonywanych pod różnym kątem. Im większa jest ich ilość tym dokładniejszy otrzymujemy obraz, dzięki któremu możemy wnioskować o budowie wewnętrznej obiektu. Metoda ta nie jest wykorzystywana obecnie w praktyce.

Metoda iteracyjna

Rekonstrukcja polega na odszukania współczynnika pochłaniania promieniowania w poszczególnych elementach objętości obiektu (voxelach), tak aby był on zgodny ze zmierzonymi wartościami. Początkowo określa się wartość współczynnika na równym poziomie dla wszystkich elementów, a następnie porównuje z wynikami. Przez kolejne powtórzenia porównywania i modyfikacje wartości dla kolejnych projekcji doprowadza się do uzyskania zgodności pomiędzy wartościami zmierzonymi, a wyznaczonymi.

Możemy wyróżnić trzy odmiany metody iteracyjnej:

 • rekonstrukcja jednoczesna ? obliczenia dla wszystkich prześwietleń i całej matrycy voxeli
 • korekcja promień po promieniu ? obliczenia i poprawki prowadzone są dla każdej projekcji
 • korekcja punkt po punkcie ? powtórzenie obliczeń i poprawek następuje oddzielnie dla każdej prześwietlenia i dla każdego voxela.

Metody analityczne

Metody analityczne są używane we wszystkich współczesnych tomografach komputerowych. Do najpopularniejszych z nich należą analiza w oparciu o transformatę Fouriera oraz, obecnie powszechnie stosowana, filtrowana projekcja wsteczna, występująca również w literaturze jako filtrowany rzut wsteczny czy też metoda sumacyjna z filtrowaniem (ang. FBP ? Filtered Back Projection).

Metoda FBP zapobiega powstawaniu rozmycia występującego przy bezpośrednim zastosowaniu metody Fouriera. Do poprawy dokładności szukanego obrazu przyczynia się zastosowanie odwrotnego przekształcenia Radona oraz twierdzenia o przekroju Fouriera. Na rekonstrukcję składają się dwie główne czynności: filtracja i operacja rzutu wstecznego.

Stopień eliminacji rozmycia obrazu zależy od zastosowanego filtru. Źle dobrany filtr rekonstrukcji (górnoprzepustowy) może bardzo dobrze eliminować rozmycie, ale również uwypuklać szum, co przełoży się znacznie na jakość obrazu, dlatego w literaturze można spotkać szczegółowe rozważania na temat doboru optymalnego filtru.

Wśród filtrów rekonstrukcyjnych należy wymienić filtr: Shepp-Logana, Parzen, Ram-Laka czy Hamminga.

Najpopularniejsze zastosowania diagnostyczne tomografii komputerowej


Diagnostyka:

 • mózgowia i odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa-tętniaki aorty
 • guzy mózgu
 • nowotworów pęcherza moczowego, prostaty, jajnika, macicy
 • udarów mózgu
 • nieurazowe zmiany w centralnym układzie nerwowym ? tętniak, krwawienie, wodogłowie
 • dokładne badanie jamy brzusznej i miednicy
 • świeże urazy czaszki ? łatwe wykrycie krwiaków
 • badanie nie nadaje się do diagnozowania chorób jelit

Firmy zajmujące się produkcją tomografów komputerowych

Polska nie posiada rodzimej korporacji produkującej tomografy komputerowe, lecz na jej terenie działają filie firm światowych liderów specjalizujących się w tej branży, np. Philips Healthcare Polska, GE Medical Systems Polska.

Do największych z nich,  zajmujących się produkcją sprzętu medycznego, a w tym tomografów komputerowych należą między innymi:  Johnson & Johnson, GE Healthcare, Siemens Healthcare, ANDA Medical, Philips Healthcare, Almana Medical Imaging, Tyco Healthcare, Neusoft, Hitachi Medical Systems.

Istnieje ponadto wiele firm, które są dystrybutorami takich producentów jak: TMS ? przedstawiciel Toshiba Medical Systems, Mar-med ? przedstawiciel Neusoft, KIE ? przedstawiciel Hitachi Medical Systems, Consultronix - Philips.

Literatura

[1] ?Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 8 ? Obrazowanie biomedyczne? pod red. Macieja Nałęcza , wyd. EXIT, 2003 Warszawa

[2] http://pl.wikipedia.org

[3] http://www.resmedica.pl

[4] http://www.hospital-technology.com

[5] http://chemba.w.interia.pl

Zdjęcia:

[1] http://commons.wikimedia.org

[2] http://ed.ac.uk

[3] http://medgadget.com
Czytany 36341 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 lutego 2013 21:38

83 komentarzy

 • Link do komentarza Jasonpub sobota, 24 lutego 2018 11:51 napisane przez Jasonpub

  microsoft office 2010
  microsoft office 365
  microsoft online
  microsoft windows
  microsoft word online free

 • Link do komentarza Erasmosloks piątek, 23 lutego 2018 18:11 napisane przez Erasmosloks

  microsoft office 2016
  microsoft online
  word 2016
  microsoft office
  microsoft word download

 • Link do komentarza Jimmiesip piątek, 23 lutego 2018 11:29 napisane przez Jimmiesip

  portal office 365
  microsoft office 2016
  microsoft office 2007
  microsoft office 2016
  microsoft office login

 • Link do komentarza Jimmiesip piątek, 23 lutego 2018 07:51 napisane przez Jimmiesip

  msoffice
  microsoft windows
  words
  microsoft word
  store microsoft

 • Link do komentarza Erasmosloks piątek, 23 lutego 2018 00:57 napisane przez Erasmosloks

  word 2017
  office online
  free resume templates microsoft word
  office download
  ms store

 • Link do komentarza DanielSnusy środa, 21 lutego 2018 16:34 napisane przez DanielSnusy

  download microsoft word free
  microsoft online
  portal office
  microsoft office 2016
  microsoft 365

 • Link do komentarza VincentWeent środa, 21 lutego 2018 11:01 napisane przez VincentWeent

  word 2016
  microsoft windows
  resume templates for microsoft word
  microsoft store
  microsoft store download

 • Link do komentarza Robertscorn wtorek, 20 lutego 2018 00:45 napisane przez Robertscorn

  365 office
  microsoft solitaire
  microsoft office 2013
  microsoft windows
  worl

 • Link do komentarza JamesHot piątek, 16 lutego 2018 16:22 napisane przez JamesHot

  microsoft solitaire collection windows 10
  windows update
  microsoft office
  windows 10 upgrade
  windows 7 sp1

 • Link do komentarza TommyGut piątek, 16 lutego 2018 10:09 napisane przez TommyGut

  dowell windows
  windows 10 store
  find saved passwords windows 10
  windows 10 download
  microsoft windows movie maker 2017

 • Link do komentarza Georgeden czwartek, 15 lutego 2018 18:15 napisane przez Georgeden

  microsoft word download
  windows server
  wordpad
  update windows 10
  microsoft windows

 • Link do komentarza Ronaldral czwartek, 15 lutego 2018 15:37 napisane przez Ronaldral

  microsoft freecell
  upgrade to windows 10
  upgrade to windows 10
  windows store
  windows 10 iso

 • Link do komentarza RonaldFed środa, 14 lutego 2018 23:35 napisane przez RonaldFed

  windows.com
  microsoft windows
  microsoft mahjong
  update windows 10
  where was microsoft founded

 • Link do komentarza Williamwib środa, 14 lutego 2018 21:23 napisane przez Williamwib

  hotmail sign in
  windows server
  windows photo viewer
  windows 10 store
  microsoft 360

 • Link do komentarza Billystift środa, 14 lutego 2018 10:14 napisane przez Billystift

  windows up
  windows 8
  microsoft login 365
  windows 8
  microsoft windows 7 download

 • Link do komentarza RamonisOxy środa, 14 lutego 2018 03:30 napisane przez RamonisOxy

  microsoft office
  windows server
  microsoft vlsc
  windows 10 download
  microsoft.com.au

 • Link do komentarza RamonisOxy środa, 14 lutego 2018 00:27 napisane przez RamonisOxy

  microsoft office 2016
  update windows 10
  microsoft windows 8
  windows 8
  windows settings

 • Link do komentarza Billystift wtorek, 13 lutego 2018 17:03 napisane przez Billystift

  video playback settings in windows 10
  upgrade to windows 10
  microsoft account login
  windows store
  microsoft update

 • Link do komentarza RamonisOxy wtorek, 13 lutego 2018 10:10 napisane przez RamonisOxy

  support
  windows live
  windows media player
  windows 10 store
  windows 365

 • Link do komentarza Williamwib wtorek, 13 lutego 2018 09:20 napisane przez Williamwib

  what windows is this
  upgrade to windows 10
  how to downsize photos in windows 10
  windows store
  make a web note in microsoft edge

 • Link do komentarza Kerryzep poniedziałek, 12 lutego 2018 23:16 napisane przez Kerryzep

  microsoft azure
  windows live sign in
  windows 10 free
  windows 7
  windows 365

 • Link do komentarza Chrisdaw poniedziałek, 12 lutego 2018 20:39 napisane przez Chrisdaw

  microsoft windows installer
  windows 7
  microsoft windows live mail 2012
  win 10
  microsoft windows 7 download

 • Link do komentarza MarvinHeark poniedziałek, 12 lutego 2018 16:11 napisane przez MarvinHeark

  microsoft account
  windows store
  windows 10 free
  windows 7
  windows 10 free

 • Link do komentarza HectorDAP poniedziałek, 12 lutego 2018 01:02 napisane przez HectorDAP

  buy cheap autocad
  autocad 2017 download
  autocad homestyler download
  acad
  benefits of autocad software
  autocad 2017 download
  autocad pdf download
  download autocad
  autocad car design download
  autocad estudiantes
  buy autocad 2011 software
  autocad 2016
  autocad 2017 serial key
  autocad mechanical
  autocad 2017full
  autocad 2018
  download autocad commands in pdf
  autocad 2018
  descargar autocad 2011 full
  autodesk student
  autocad activation key 2017
  autocad 2014
  autocad maps download
  autocad 2010
  autocad serial number and product key 2011

 • Link do komentarza JeffreyJuics niedziela, 11 lutego 2018 15:55 napisane przez JeffreyJuics

  autocad windows vista download
  acad
  autocad student community download
  autocad mechanical
  applications of autocad software
  autocad studentenversion
  autocad aia layer standards download
  autocad student download
  autocad symbols download
  autocad inventor
  serials autocad
  autocad viewe
  autocad schools online
  autocad gratuit
  download autocad 2011 64 bit
  autocad viewer
  descargar visor autocad 64 bits
  download autocad
  autocad 2011 service pack download
  autodesk student download
  autocad civil 3d prices
  autocad 2012
  price of autocad 2014 in india
  autocad 2015
  discount autocad software

 • Link do komentarza HectorDah niedziela, 11 lutego 2018 05:57 napisane przez HectorDah

  play street craps online
  online casino mobile usa
  online blackjack paypal
  online casino for the mac
  usa live online roulette
  roulette game play
  online gambling las vegas
  single zero roulette online game
  play roulette online real money
  real money online casino games
  online game gambling
  real money online casino games
  online casino norway

 • Link do komentarza Stevenseips niedziela, 11 lutego 2018 04:12 napisane przez Stevenseips

  online mobile casino android
  online roulette
  bombo virtual bingo
  roulette free play
  play baccarat online flash
  bovada casino
  slot machine game
  online gambling
  best online american casinos
  slot games
  online gambling slots for mac
  slots online
  video game sites that accept paypal

 • Link do komentarza Josephbrien piątek, 09 lutego 2018 09:57 napisane przez Josephbrien

  netherland casino sites
  playtech roulette
  online casinos in new jersey
  roulette online
  virtual casino card games
  online casino
  online casinos for ipad
  free online casino
  online casinos legal in us
  888 casino login
  online live casino bonus
  slim slots
  best playtech casino bonus

 • Link do komentarza DavidDiows czwartek, 08 lutego 2018 23:41 napisane przez DavidDiows

  online roulette spin without betting
  casino classic us players
  download casino jack and the united states of money
  casino best bonus
  reliable online casino
  online roulette vegas
  5000 best online casino
  online roulette double zero
  newest online casinos for us players
  real money online casino games
  download bingo games for android
  online casino real money
  online casino u s a friendly

 • Link do komentarza Jameslerne czwartek, 08 lutego 2018 05:31 napisane przez Jameslerne

  online gambling allowed us
  roulette free play
  us mobile online casino
  playtech roulette
  mobile gambling apps usa
  best online casino
  best online roulette sites
  online gambling
  777 casino on line
  vegas slots online
  u s online blackjack
  slot games
  online gambling and internet gambling

 • Link do komentarza Jameslerne środa, 07 lutego 2018 22:53 napisane przez Jameslerne

  prepaid visa card online casino
  best casino for work
  online blackjack real money america
  pc casino game software
  how to play online casino in malaysia
  online casino french roulette
  onbling onbling setup
  best online roulette sites
  bolillero virtual bingo
  online casino real money
  on line gambling bonus
  online casino real money
  gambling game machine online slot

 • Link do komentarza Attany1 wtorek, 06 lutego 2018 12:23 napisane przez Attany1

  generic cialis online
  buy geneВ­ric ciaВ­lis
  http://cialismrxgonline.com
  web md cialis pills order
  buy cialis online

 • Link do komentarza Assuple1 poniedziałek, 05 lutego 2018 19:52 napisane przez Assuple1

  cheap cialis online
  buy cialis 5mg
  http://cialismrxgonline.com
  reputable viagra online cialis generic
  buy cialis generic

 • Link do komentarza Suifiept1 poniedziałek, 05 lutego 2018 18:58 napisane przez Suifiept1

  buy cialis online
  discreet viagra cialis generic
  http://cialismrxgonline.com
  cialis discount onlin
  buy cialis online

 • Link do komentarza groumex1 poniedziałek, 05 lutego 2018 17:07 napisane przez groumex1

  generic cialis
  where to order cialis online
  http://cialismrxgonline.com
  viagra and taliban cialis pills
  cialis coupon

 • Link do komentarza truxuts1 poniedziałek, 05 lutego 2018 04:36 napisane przez truxuts1

  cheap generic cialis
  buy cialis in mexico cialis
  http://cialismrxgonline.com
  correct dosage of cialis 20mg
  generic cialis

 • Link do komentarza Sweenna1 poniedziałek, 05 lutego 2018 04:31 napisane przez Sweenna1

  generic cialis
  us pharmacy cialis generic medications
  http://cialismrxgonline.com
  buy tadalafil 20mg cialis
  buy cheap cialis online

 • Link do komentarza Taguelo1 poniedziałek, 05 lutego 2018 03:18 napisane przez Taguelo1

  buy cialis
  generic cialis 20mg
  http://cialismrxgonline.com
  prozac no prescription cialis generic
  cheap cialis

 • Link do komentarza fielpix1 poniedziałek, 05 lutego 2018 02:34 napisane przez fielpix1

  buy cialis online
  buy tadalafil india cipla
  http://cialismrxgonline.com
  generic form of cialis cialis
  online cialis

 • Link do komentarza IsabelFalay piątek, 02 lutego 2018 10:22 napisane przez IsabelFalay

  slimming pills
  weight loss supplements
  weight loss medications prescription
  whats the best weight loss supplement

 • Link do komentarza Lauradroma czwartek, 01 lutego 2018 20:53 napisane przez Lauradroma

  appetite suppressants that work
  weight loss supplements for women
  new diet pill
  top weight loss supplements

 • Link do komentarza Trilkyt środa, 31 stycznia 2018 13:05 napisane przez Trilkyt

  cheap generic cialis
  buy cialis no rx
  http://buycialisgenmrxonline.com
  cialis 40 mg tablets cialis
  buy cialis online

 • Link do komentarza Fepomst środa, 31 stycznia 2018 10:34 napisane przez Fepomst

  buy cialis online
  generic form of cialis cialis
  http://buycialisgenmrxonline.com
  cheap generic cialis from india
  generic cialis online

 • Link do komentarza sholdValt wtorek, 30 stycznia 2018 19:48 napisane przez sholdValt

  cheap generic cialis
  viagra more health continuing education cialis 20mg
  http://buycialisgenmrxonline.com
  discount buy generic cialis online
  generic cialis online

 • Link do komentarza Embagekd wtorek, 30 stycznia 2018 16:46 napisane przez Embagekd

  cheap viagra online
  viagra girls
  http://genviagrammrx.com
  200 mg viagra
  generic viagra

 • Link do komentarza moipsyt wtorek, 30 stycznia 2018 15:40 napisane przez moipsyt

  buy cheap cialis coupon
  compare generic cialis prices
  http://buycialisgenmrxonline.com
  manufacturer cialis pills
  cialis coupon

 • Link do komentarza Ownemnt poniedziałek, 29 stycznia 2018 08:10 napisane przez Ownemnt

  buy cialis
  cialis online pharmacy
  http://buycialisgenmrxonline.com
  par internet cialis 20mg
  cialis coupon

 • Link do komentarza daypowlt poniedziałek, 29 stycznia 2018 04:50 napisane przez daypowlt

  buy cialis generic
  generic cialis online pharmacy
  http://buycialisgenmrxonline.com
  how long does last cialis 20mg
  generic cialis online

 • Link do komentarza truxutsd poniedziałek, 29 stycznia 2018 00:59 napisane przez truxutsd

  viagra generic
  buy cheapest viagra
  http://genviagrammrx.com
  pfizer viagra price
  cheap viagra online

 • Link do komentarza Cleadayd niedziela, 28 stycznia 2018 19:49 napisane przez Cleadayd

  cheap viagra
  herb viagra pills
  http://genviagrammrx.com
  viagra alternative
  online viagra

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Najczęściej wyświetlane artykuły

 • Tomografia multimodalna - CT/PET, CT/MR, SPECT/CT - Zasada działania i zastosowania
  Począwszy od momentu skonstruowania pierwszego tomografu komputerowego przez Hounsfielda w 1968 roku rozwój tomograficznych technik obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz zmniejszeniu czasu trwania badania. Z czasem pojawiły się nowe techniki, takie jak…
  w Sprzęt medyczny Czytaj dalej...
 • Portal Inżynieria Biomedyczna
  Portal Inżynieria Biomedyczna powstał dla miłośników dziedziny nauki jaką jest inżynieria biomedyczna. Znajdziesz u Nas wiele artykułów branżowych, nowości ze świata inżynierii biomedycznej, oferty pracy w Polsce i zagranicą, płatne praktyki dla studentów studiujących inżynierię biomedyczna. Redaktorzy Możliwości Kariera Zostań…
  w Inne
 • Implanty w leczeniu schorzeń kręgosłupa
  Kręgosłup, ze względu na funkcje jakie pełni w organizmie, jest niezbędnym narządem do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Pomimo iż jest dobrze chroniony przez tkankę mięśniową jak i tłuszczową, często dochodzi do uszkodzenia (zarówno poprzez czynniki naturalne jak i losowe zdarzenia). Przywrócenie…
  w Biomateriały Czytaj dalej...
 • Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia
  Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy…
  w Aktualności Czytaj dalej...
 • Polska Bioniczna Proteza Dłoni SuperHand
  Grupa inżynierów po Politechnice Wrocławskiej opatentowała pierwszą polska bioniczną protezę dłoni. Proteza o nazwie SuperHand posiada ruchomy nadgarstek oraz możliwość niezależnego sterowania wszystkimi pięcioma palcami, co pozwala na wykonywanie wszystkich naturalnych ruchów dłoni. Proteza potrafi wyczuwać kształty, a następnie się…
  w Biomechanika Czytaj dalej...

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Komentarze

Top


Copyright © 2018 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna